Mobbing a bossing


Paradoxom je, že terčom psychického teroru v pracovnej sfére je najmä jedinec silný, vytrvalý, ctižiadostivý, nezávislý, talentovaný, iniciatívny, entuziastický, vysoko výkonný s pevnými morálnymi zásadami a značnou mierou zodpovednosti.

U pomocných prisluhovačoch bossera absentuje uvedomovanie si vlastnej dôstojnosti a sebaúcty, ich ľahostajnosti voči bossingu a tým porušovanie základných etických a morálnych princípov správania sa slušného človeka.