Negatívne osobnostné vlastnosti páchateľa mobbingu (bossingu) možno zaradiť medzi tie, ktoré charakterizujú skupinu tzv. sociopatov – teda ľudí neuznávajúcich nič iné ako svoje vlastné pravidlá a zákony silnejšieho.

Ajhľa, bosser z pred stánku Božieho končí vo svojej funkcii vedúceho a nahradí ho jeho najvernejší pomocný prisluhovač, ktorý sa mu zrazu obrátil chrbtom.

Keď vidíš, že sa pácha zlo a nijako nezakročíš, podieľaš sa na ňom úplne rovnako !!!


NOVINKA !!!

Zamestnanec úradu v Trenčianskom kraji podal žalobu na Okresný súd Trenčín o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru zamestnávateľom.

Budeme svedkom ďalšieho podobného súdneho sporu ako v prípade Miriam B. a TSK.  

Hlavnú úlohu vo výpovedi opäť údajne zohral bosser.

Dokáže sa na súde pravda? Bude niesť údajný bosser za vzniknutú situáciu následky?

Súdne pojednávania budeme podrobne sledovať.

Žaloba k pojednávaniu 14Cpr/9/2013 zverejnená v sekcii "Obrana - Dokumenty"


PN sudkyne konečne ukončená, URČENÝ NOVÝ TERMÍN pojednávania !!!

Dátum pojednávania: 20. 04. 2015.

Miestnosť: 118

Súd: Okresný súd Trenčín

Spisová značka: 14Cpr/9/2013

Predmet: neplatnosť výpovede

Účastníci: zamestnanec a úrad v Trenčianskom kraji

Budú vypočutí svedkovia !!!

Zápisnica bude zverejnená.


Ajhľa, BOSSER 

pred stánkom Božím !

Príbeh o detailných praktikách bossera a jeho pomocných prisluhovačoch, ktorí stále útočia na nasledovnom odkaze:

Ajhľa, BOSSER pred stánkom Božím !


Začal sa súdny spor týkajúci sa úradu v Trenčianskom kraji a jeho zamestnancom. Budeme svedkami rôznych špinavostí?! Dozvieme sa zaujímavé skutočnosti o údajnom bosserovi a jeho pomocných prisluhovačoch?!. Dozvieme sa o zneužívaní postavenia vedúceho zamestnanca, o jeho protizákonnom konaní?! Budú predložené dôkazné listiny usvedčujúce vedúceho zamestnanca zo závažného porušovania právnych noriem, z falšovania úradných listín, o jeho zákerných bossingových praktikách?!

Vyplávajú špinavosti na povrch ?!!!

Prízemnosť bossera je hanbou jeho zamestnávateľa.

SLEDUJTE PRIEBEH SÚDNEHO SPORU v sekcii "Obrana - Dokumenty".


Spoločnosť na výrobu penových výrobkov

šikanuje zamestnancov !

(príbeh nášho čitateľa)

Čítajte viac v sekcii "Vaše príspevky" alebo kliknite na nasledovný odkaz:

Spoločnosť na výrobu penových výrobkov šikanuje zamestnancov

 


Anketa

Stretli ste sa so psychickým terorom na pracovisku?

Áno, bol(a) som jeho svedkom. (259)
46%

Áno, bol(a) som priamou obeťou. (277)
50%

Nie. (22)
4%

Celkový počet hlasov: 558


Anketa

Mali by byť pojmy MOBBING a BOSSING zadefinované v právnom systéme SR?

Áno. (505)
99%

Nie. (7)
1%

Celkový počet hlasov: 512


 

VYZÝVAME inšpektoráty práce

o dôslednejšie prešetrovanie podnetov poukazujúcich na mobbing a bossing. 

Obete nepotrebujú čítať ich najobľúbenejšiu vetu:

"Obráťte sa na príslušný súd"

 


 

ZAMESTNÁVATELIA,

netolerujte

mobberov a bosserov. Škodia vašej organizácii viac ako si myslíte.

Produktivita práce bez nich sa vám určite zvýši.

 


 

Naša stránka zaznamenala

k aprílu 2014: 

5000 návštev.

ĎAKUJEME,

že nás  čítate.

 


 

Žaloba k pojednávaniu 14Cpr/9/2013 zverejnená v sekcii "Obrana - Dokumenty" + 1. zápisnica z pojednávania

TOPlist

Kontakt

MOBBING a BOSSING

Stojíme na vašej strane!


Zažívate psychický teror na pracovisku?

Napíšte nám Váš príbeh v sekcii "Vaše príspevky", alebo emailom na našu adresu. Pomôže to nie len Vám, ale aj ostatným obetiam mobbingu (bossingu).


Problematika mobbingu a bossingu aj na internetovej stránke:

www.zberstrachu.sk

www.pracaavztahy.sk


 

Najviac účinná obrana v súčasnosti v SR voči mobberom a bosserom?

Súdy?Inšpektoráty práce?

NIE. 

A čo tak 

VEREJNÁ HANBA

prostredníctvom zverejneného príbehu širokej verejnosti ?

Mobber a bosser sa v ňom určite spoznajú.


 

Dávame do pozornosti nasledovnú internetovú stránku:

mobbingabossing.

blogspot.sk

klikni:

mobbingabossing.blogspot.sk


 

Prvá zápisnica o pojednávaní

Súdny spor medzi úradom v Trenčianskom kraji a jeho bývalým zamestnancom pánom P.

Prepis zápisnice zverejnený prostredníctvom príspevku od čitateľa v sekcii

"Vaše príspevky".


 

Zborník z 1. medzinárodnej konferencie o mobbingu a bossingu nájdete v sekcii:

"Obrana - Dokumenty"